Zoeken naar

Mogelijkheden tot adverteren

Wij bieden webshops de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij deze website. Dat kan gaan om het toevoegen van een grafische banner eventueel gekoppeld aan een bepaalde pagina op de wesite. Of het opnemen van de winkelgegevens in onze database onder de gewenste categorien en eventueel meerdere subcategorien.

Daarnaast hebben we nog enkele andere special interest sites waarop uw winkel of advertentie nog beter tot zijn recht komt.

In alle gevallen neemt u contact met ons op bijvoorkeur via mail.