Zoeken naar

Privacy

Wij respecteren en beschermen de privacy van het individu. Specifiek te identificeren informatie over u, wordt niet ter beschikking gesteld van derden, zonder eerst uw uitdrukkelijke toestemming ontvangen te hebben, zoals aangegeven in dit privacy reglement ("Privacy Reglement").

Privacy Reglement:
Wij willen geen misverstand laten bestaan over de veiligheid en het gebruik van de verstrekte en automatisch verzamelde gegevens. Hierna staat beschreven hoe wij omgaan met gegevens van onze bezoekers. In alle gevallen geldt: uw gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.

Waarom verzamelen wij informatie?:
Wij gaan er vanuit dat mensen die zich registreren geïnteresseerd zijn in het aangaan en behouden van een (zakelijke) relatie. Om van onze kant de relatie zo goed mogelijk te kunnen onderhouden, worden bepaalde gegevens gevraagd en verzameld.

Wij stellen de gegevens van geregistreerde gebruikers nooit ter beschikking van derden, niet in geïndividualiseerde en niet in geaggregeerde vorm, behalve in het geval van een wettelijke vordering.

Gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik. Iedere computergebruiker dient zich echter te realiseren dat elektronische inbraak en diefstal een reëel gevaar zijn. Bescherming hiertegen helpt, maar biedt nooit 100% veiligheid.

Aansprakelijkheid:
Enige aansprakelijk t.a.v. diefstal en misbruik van vastgelegde gegevens uit wordt door ons uitgesloten. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dit reglement gelezen te hebben en zich akkoord te verklaren met de inhoud van dit reglement.

Vragen:
Als u vragen heeft over privacy, gegevens wilt laten verwijderen of als u inzicht wilt in de gegevens die wij van u registreren? Neem dan contact met ons op.